TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN XUẤT SẮC VỀ MONTESSORI

Tôn chỉ hoạt động của chúng tôi tập trung vào:
1. Phát triển đào tạo Montessori ở tiêu chuẩn chất lượng cao nhất
2. Tạo ra cơ hội cho trẻ nhỏ được tiếp cận với những giáo viên Montessori được chuẩn bị kĩ lưỡng
3. Xây dựng mối liên kết bền chặt với cộng đồng Montessori trong nước và quốc tế

Thành công lớn nhất của một giáo viên Montessori là gì? Là có thể nói:" Bây giờ bọn trẻ có thể làm việc cứ như tôi không tồn tại vậy

Maria Montessori, sách Trí tuệ thấu tái bản 2017, trang xx

Lịch sử hình thành

Trung tâm huấn luyện giáo viên Montessori Việt Nam (MTCV) được thành lập từ năm 2011, là trung tâm đầu tiên mang các khóa đào tạo giáo viên Montessori chuyên sâu và bài bản tầm cỡ quốc tế về Việt Nam.
Xem chi tiết

Đội ngũ giảng viên

Trung tâm huấn luyện giáo viên Montessori Việt Nam (MTCV) được thành lập từ năm 2011, là trung tâm đầu tiên mang các khóa đào tạo giáo viên Montessori chuyên sâu và bài bản tầm cỡ quốc tế về Việt Nam.
Xem chi tiết

Thư viện hình ảnh

Trung tâm huấn luyện giáo viên Montessori Việt Nam (MTCV) được thành lập từ năm 2011, là trung tâm đầu tiên mang các khóa đào tạo giáo viên Montessori chuyên sâu và bài bản tầm cỡ quốc tế về Việt Nam. Trải qua 5 năm
Xem chi tiết

Thư viện video

Trung tâm huấn luyện giáo viên Montessori Việt Nam (MTCV) được thành lập từ năm 2011, là trung tâm đầu tiên mang các khóa đào tạo giáo viên Montessori chuyên sâu và bài bản tầm cỡ quốc tế về Việt Nam. Trải qua 5 năm
Xem chi tiết
Hotline hỗ trợ 24/7 Hotline: 091.851.0202 - 024.6686.4650